top of page

O nás

Dlhoročné skúsenosti 

Tím spoločnosti ARIAN SERVIS disponuje takmer 20-ročnými skúsenosťami v stavebno-servisnej činnosti v priestoroch čerpacích staníc. Vo svojich začiatkoch spoločnosť realizovala primárne drobné úpravy a bežný servis. Vďaka skúsenostiam nadobudnutým v rámci subdodávateľskej spolupráce s našimi partnermi dnes realizujeme komplexné a náročné technické riešenia pre renomované spoločnosti ako Shell, OMV či Slovnaft. 

 

Kvalita a odbornosť 

Veľkou prednosťou našej spoločnosti je analytický prístup k riešeniu konkrétnych technických problémov. Každému nášmu projektu predchádza zodpovedná príprava a dôkladné plánovanie s prihliadnutím na potreby a požiadavky klienta. Pri samotnej realizácii projektov kladieme veľký dôraz na kvalitu použitých materiálov, ako aj na technické vyhotovenie. Poskytovať špičkové technologické riešenia je možné vďaka adekvátnemu vybaveniu, preto pravidelne investujeme do modernizácie a obnovy našich zariadení a technológií.  

 

Znalosti a skúsenosti 

Kvalita našej práce stojí na dvoch pilieroch, ktoré považujeme za základ nášho firemného myslienia a filozofie. V prvom rade kladieme veľký dôraz na odbornosť, keďže realizácia projektov v prostredí čerpacích staníc si vyžaduje veľmi široký okruh odborných znalostí, od elektroinštalácie po bezpečnostné normy skladovania palív. Našim druhým pilierom sú skúsenosti, ktoré neustále rozvíjame a zdokonaľujeme. Každý projekt pre nás nepredstavuje len súbor technických riešení, ale aj možnosť ďalšieho rozvoja a inovácie našich služieb a technológií.

 

Bezpečnosť

V oblasti bezpečnosti nerobíme žiadne kompromisy, keďže naše projekty realizujeme vo veľmi rizikovom prostredí čerpacích staníc. Z tohto dôvodu je samozrejmosťou prísny dôraz na bezpečnostnú stránku každého nášho projektu, od jeho návrhu až po realizáciu. Takisto pravidelne školíme našich zamestnancov v oblasti ochrany života a zdravia pri implementácii našich technických riešení. 

 

Životné prostredie 

Čerpacie stanice potencionálne predstavujú vážne riziko pre životné prostredie, preto pri našich projektoch dodržiavame normy v oblasti ochrany prírody a krajiny. Okrem dôrazu na pravidlá ale k ochrane životného prostredia pristupujeme aj proaktívne, a to najmä výberom vhodných materiálov a pracovných postupov.

bottom of page